คำว่า ' almighty ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด
คำที่คล้ายกัน : all-powerful


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Unlimited in might; omnipotent; all-powerful; irresistible.
[a.] Great; extreme; terrible.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z