คำว่า ' decrease in ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลดลง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ลด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z