คำว่า ' dab out ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ล้างออกด้วยมือ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซักด้วยมือ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z