คำว่า ' dab off ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เช็ดออกเบาๆ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z