คำว่า ' dab at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แตะเบาๆ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สัมผัสเบาๆ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z