คำว่า ' dab at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แตะเบาๆ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สัมผัสเบาๆ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z