คำว่า ' cut loose ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปลดเชือก
คำที่คล้ายกัน : cut free
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z