คำว่า ' curl up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อดหัวเราะไม่ได้
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หัวเราะไม่หยุด
คำที่คล้ายกัน : double up
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z