คำว่า ' consider as ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คิดว่าเป็น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พิจารณาว่าเป็น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z