คำว่า ' cut ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จ้วงแทง
คำที่คล้ายกัน : pierce; penetrate
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z