คำว่า ' crumple ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้พังทลาย
คำที่คล้ายกัน : colapse; fall down


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z