คำว่า ' cross-town ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่เดินทางข้ามเมือง


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z