คำว่า ' crier ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ร้อง


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One who cries; one who makes proclamation.
[n.] an officer who proclaims the orders or directions of a court, or who gives public notice by loud proclamation; as, a town-crier.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z