คำว่า ' craftsman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ช่างฝีมือ
คำที่คล้ายกัน : craftsperson; skilled worker
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z