คำว่า ' contravene ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โต้แย้ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z