คำว่า ' ahead ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต้มนำไป
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชนะไป


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In or to the front; in advance; onward.
[adv.] Headlong; without restraint.




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z