คำว่า ' ahead ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ด้านหน้า


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv.] In or to the front; in advance; onward.
[adv.] Headlong; without restraint.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z