คำว่า ' ah ' ( INT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[interj.] An exclamation, expressive of surprise, pity, complaint, entreaty, contempt, threatening, delight, triumph, etc., according to the manner of utterance.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z