คำว่า ' aground ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บนพื้นดิน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[adv. & a.] On the ground; stranded; -- a nautical term applied to a ship when its bottom lodges on the ground.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z