คำว่า ' aground ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บนพื้นดินloading...

แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z