คำว่า ' agronomy ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
คำที่คล้ายกัน : agronomics


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The management of land; rural economy; agriculture.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z