คำว่า ' agronomics ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
คำที่คล้ายกัน : agronomy


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The science of the distribution and management of land.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z