คำว่า ' agrology ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z