คำว่า ' agriculturist ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กสิกร
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร
คำที่คล้ายกัน : agriculturalist


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] One engaged or skilled in agriculture; a husbandman.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z