คำว่า ' agriculture ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกษตรกรรม
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การเกษตร, กสิกรรม
คำที่คล้ายกัน : farming


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The art or science of cultivating the ground, including the harvesting of crops, and the rearing and management of live stock; tillage; husbandry; farming.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z