คำว่า ' agriculturalist ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กสิกร
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ชาวไร่, เกษตรกร
คำที่คล้ายกัน : agriculturist


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] An agriculturist (which is the preferred form.)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z