คำว่า ' agricultural ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
คำที่คล้ายกัน : farming; rustic


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Of or pertaining to agriculture; connected with, or engaged in, tillage; as, the agricultural class; agricultural implements, wages, etc.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z