คำว่า ' compass ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ประสบผลสำเร็จ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z