คำว่า ' clump1 ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จับกันเป็นกลุ่มก้อน
คำที่คล้ายกัน : lump; agglutinate; mass; cluster
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z