คำว่า ' clarity ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความชัดเจน
คำที่คล้ายกัน : clearness; lucidity; purity
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z