คำว่า ' chronicle ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บันทึกเหตุการณ์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] An historical register or account of facts or events disposed in the order of time.
[n.] A narrative of events; a history; a record.
[n.] The two canonical books of the Old Testament in which immediately follow 2 Kings.
[v. t.] To record in a history or chronicle; to record; to register.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z