คำว่า ' aftermath ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผลที่ตามมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ควันหลง
คำที่คล้ายกัน : consequence; result


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A second moving; the grass which grows after the first crop of hay in the same season; rowen.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z