คำว่า ' child labor ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แรงงานเด็ก
คำที่คล้ายกัน : child labourloading...

แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z