คำว่า ' child labor ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แรงงานเด็ก
คำที่คล้ายกัน : child labour


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z