คำว่า ' chickenhearted ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขี้ขลาด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ขี้กลัว
คำที่คล้ายกัน : chicken; white-livered; yellow
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z