คำว่า ' chemical fertilizer ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ปุ๋ยเคมี
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z