คำว่า ' cheek ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความทะลึ่ง, พฤติกรรมที่ทะลึ่ง
คำที่คล้ายกัน : impudence; disrespect
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z