คำว่า ' cabbala ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำสอนที่เป็นความลับ
คำที่คล้ายกัน : cabala


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z