คำว่า ' cabaret ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การแสดงบนเวที (เช่น การเต้นรำ)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z