คำว่า ' cabala ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำสอนที่เป็นความลับ
คำที่คล้ายกัน : cabbala


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z