คำว่า ' cab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รถรับจ้าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ
คำที่คล้ายกัน : taxicab; taxi


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z