คำว่า ' cab ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โดยสารในรถรับจ้าง


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z