คำว่า ' C.O.D. ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z