คำว่า ' zephyr ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลมตะวันตก


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z