คำว่า ' zephyr ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลมตะวันตก


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z