คำว่า ' Zen ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิกายเซนในพุทธศาสนา


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z