คำว่า ' Zen ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิกายเซนในพุทธศาสนา


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z