คำว่า ' zebu ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วัวของเอเชียพันธุ์หนึ่ง
คำที่คล้ายกัน : Brahman


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z