คำว่า ' zealot ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้กระตือรือร้นเกินไป


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z