คำว่า ' Zaire ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z