คำว่า ' yachtsmanship ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเป็นเจ้าของเรือยอชท์หรือผู้แข่งเรือยอชท์


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z