คำว่า ' yachtsman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เจ้าของเรือยอชท์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้แข่งเรือยอชท์


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z