คำว่า ' yabber ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดรัว (แบบออสเตรเลีย-ไม่เป็นทางการ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดอย่างเร็ว


loading...

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z