คำว่า ' y ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z