คำว่า ' x div ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ ex-dividend


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z